DEBİMETRE

aplus asmall areset

Debimetre doğrusal yada doğrusal olmayan, kitle, sıvı veya gazların hacimsel akış hızını ölçmek için kullanılan elektromanyetik debimetre, türbin debimetre, şamandıralı debimetre gibi modelleri bulunan bir araçtır.

Debimetre seçiminde doğru karar verebilmek için konusunda uzman kişilerden yardım almak önemlidir. Hatalı yapılan bir debimetre seçimi yanlış ölçümlere sebebiyet vererek işletmelere ek yükler getirmektedir.

Makine mühendisliğinin temel uğraşı alanlarından olan motorlar, pompalar, kompresörler ve ısı değiştirici gibi sistemlerin imalat ve performans testlerinde debi ölçümün önemli bir yeri vardır.

Akışkanların herhangi kesitli kanallar içinde akması durumunda hızlarının veya debilerinin ölçülmesi birçok biyolojik, meteorolojik olayların incelenmesi, endüstrinin çeşitli işlemlerinde ve laboratuarlarda ki çeşitli deneylerin gerçekleştirilmesi için önemlidir. Pratikte hız ve debinin veya genel olarak akış olaylarının ölçülmesi için birbirlerine göre çeşitli üstünlük ve sakıncaları olan değişik cihaz ve yöntemler geliştirilmiştir. Herhangi bir akış ölçme işleminde, ölçme cihazı ve yönteminin seçiminde hassasiyet, kapasite aralığı ve fiyat başta olmak üzere çeşitli etkenler rol oynar.

Firmamız sahip olduğu debimetre kalibrasyon tesisi sayesinde debimetrelerde kalibrasyon hismetini Türkak akrediteli olarak vermektedir.

 

Debimetrede Kalibrasyon

Üretim Kalibrasyonu
Debimetre üretiminde doğru ölçümleri sağlamak için son işlem kalibrasyon işlemidir. Üretilen her debimetre hassas ve doğru ölçüm yapabilmesi amacı ile kalibre edilir. Debimetre kalibrasyonu doğru ekipman ve referans cihazlar ile uzman kişiler tarafından yapılmalıdır.
Üretimi yapılan debimetre hat üzerine bağlanarak sabit miktarda akış geçirilir bu akış değeri aynı anda referans cihazlar ile ölçülür ve ölçüm değerleri karşılaştırılır , bu işlem farklı miktardaki sabit akışlar ile tekrarlanarak debimetrenin ölçüm hassasiyeti arttırılır.

Periyodik Kalibrasyon.
Periyodik kalibrasyon işletmede bulunan hali hazırda çalışır durumdaki debimetrenin ölçüm sapmalarının kontrolü ve hassas ölçümüm devam edebilmesi için yapılır. Ölçümlerde meydana gelecek limit dışındaki sapmalar işletmelere üretim esnasında büyük zararlar verebilmektedir. Periyodik kalibrasyon işlemi de doğru ekipman ve referans cihazlar ile yapılmalı ve belgelendirilmelidir.

Kalibrasyon neden gerekli?
Debimetrelerde diğer cihazlar gibi kullanım süresince eskimeye ve yıpranmaya maruz kalırlar ve süreç içerisinde ölçüm değerlerinde birtakım sebepler yüzünden hatalar ve sapmalar meydana gelebilir. Kalibrasyon işlemi ile hem bu sapmaların önüne geçilir hem de cihaz bakımı gerçekleştirilerek hatalı ölçüm sebepleri giderilebilir.
Diğer bir sebep ise gerekli durumlarda cihazın ölçüm doğruluğunu sertifikalı bir şekilde belgelendirmek içindir.  

Sertifikanın önemi.
Kalibrasyon sertifikası işlemlerin doğru ve uygun bir şekilde yapıldığını kanıtlayan en önemli belgedir. Her ürün için ayrı ayrı düzenlenir. Kalibrasyon sertifikasını verebilen firmalar devletin yetkili kurumlarınca düzenli olarak denetlenir ve doğru bir şekilde işlemlerin gerçekleştirilmesi sağlanır. Sertifika vermeyen bir kuruluş tarafından yapılan kalibrasyon işlemi ölçümlerde hem güvenli bir doğruluk sağlamaz hem de bir çok işletme ve devlet kuruluşu tarafından kabul görmez.