ONLİNE COD ÖLÇÜM SİSTEMİ

aplus asmall areset

  COD (Chemical Oxygen Demand) su ve atıksu örneklerinde kirliliğin derecesinin belirlenmesinde kullanılan en önemli test parametresidir.

  Sanayileşmenin getirdiği en büyük sorunlardan biri olan çevre kirliği, en çok nehir ve derelerde kendisini göstermektedir.

  Fabrikalardan kontrolsüzce hiç bir arıtma işlemi yapılmadan akarsulara bırakılan atıklar gün geçtikçe bu doğal kaynakları kullanılamaz hale getirmektedir.

  Türkiyede bir ilke imza atan Gentek Elektronik, Online COD ölçüm sistemi ile sistemin kurulduğu bölgeden 20 saniyede bir ölçüm alarak kullandığı özel sensörler sayesinde
%3 hassasiyet ile ölçüm işlemini gerçekleştirebilmektedir.

  Sistem otomatik olarak numune alımı yaparak alınan bu numuneler üzerinden anlık olarak ölçüm işlemi yapar.
  Yapılan ölçüm işlerimleri online olarak sunuculara gönderilir ve gerekli durumlarda ilgili personel anında uyarılır, ihtiyaç halinde geçmişe dönük raporlamalar yapılabilir.
  Hızlı ve hassas ölçümleme sayesinde olası çevresel kirliliklere çok daha hızlı müdahele edilebilir.

  Uygulama Alanları
• Kanalizasyon arıtma tesisleri
• Çevresel izleme
• İçme suyu
• UV dezenfeksiyon sistemlerinin izlenmesi
• Akarsu kirlilik izlemesi